PREDAVANJE NA TEMU:"ZAŠTITA I KONTROLA DJECE NA INTERNETU"( FOTO)

Policijski službenici za Rad policije u zajednici – RPZ policajci su nastavili sa održavanjem predavanja za roditelje učenika osnovnih škola na temu „ Zaštita i kontrola djece na internetu“. Kroz predavanje roditeljima je prezentiran kratki video o potencijalnim opasnostima koje vrebaju na internetu i prezentacija o načinima za prepoznavanje istih i savjetima za sigurno korištenje interneta. Na kraju predavanja, roditeljima su podijeljeni i prigodni letci sa praktičnim savjetima za djecu i roditelje.

 

Predavanje je, osim Travnika, održano još u Turbetu, Jajcu, Gornjem Vakufu/Uskoplju, a u narednom periodu je planirano održavanje i u drugim gradovima Srednjobosanskog kantona.

 

Ovaj projekat  egzistira već nekoliko godina, gdje se kroz edukaciju roditelja i djece nastoji skrenuti pažnja javnosti na sve negativne aspekte i mračne strane interneta.

 

Ovo je ujedno bila i prilika da se javnost upozna sa RPZ policajcima i njihovim radom, te se na taj način poboljša međusobna saradnja i poveća povjerenje građana u rad policije.

 

 

 

 

           

 

URED KOMESARA