MEHANIZMI PREVENCIJE NASILJA KOD DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA (FOTO)

 

Dana 08.05.2014.godine u Vitezu je održana radionica na temu „Mehanizam podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja“.

 

Radionicu su organizirali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosasnkog kantona i nevladina organizacija „Genesis project“ uz podršku UNICEF-a i Švedske međunarodne organizacije za saradnju i razvoj. Učešće u radionici su uzeli predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulute i sporta, predstavnici Centara za socijalni rad, predstavnici 52 osnovne škole i nekoliko predškolskih ustanova.

Imajući u vidu temu radionice, aktivno su se uključili i dali podršku policijski službenici MUP-a SBK/KSB Travnik.

 

Cilj radionice bio je povećanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta usmjerenih na prevenciji nasilja i destruktivnih ponašanja kod djece školskog uzrasta. Također je prezentiran i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama, gdje su razrađene obaveze za svakog od učesnika obrazovnog procesa i predstavnika drugih institucija nadležnih u borbi protiv maloljetničke delikvencije.

 

Uprava policije kroz svoj stalni projekat „Rad policije u zajednici“ prati i podržava ovakve programe koji su usmjereni na preventivno djelovanje prema potencijalnim sigurnosnim izazovima. Ovo je bila samo jedna od oblasti gdje su službenici policije sarađivali sa predstavnicima obrazovnih institucija, a podsjetit ćemo samo na neke aktivnosti.  Naime, brojni su primjeri prigodnih predavanja u školi o rizičnim ponašanjima, pomoć učenicima prilikom dolaska i odlaska u škole, projekt „Sa policijom u kino“ , kojim je obuhvaćeno oko 2500 djece, koja su prije projekcije 3D filma bili u mogućnosti da se druže sa policajcima i policajkama, te da čuju predavanje o opasnostima u saobraćaju i upotrebi pirotehničkih sredstava.

 

       URED KOMESARA