NA PODRUČJU SBK/KSB ODRŽANI SASTANCI NA TEMU PREVENCIJE I ZAŠTITE OD POŽARA

 

 

S dolaskom proljeća i lijepog vremena počinju radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugi površina, gdje građani spaljuju korov, suhu travu i ostalo nisko raslinje na otvorenom prostoru, te se tom prilikom usljed nepažnje ili neodgovornog ponašanja pojedinaca čišćenje spaljivanjem često zna izmaći kontroli i pretvoriti se u požare sa težim posljedicama.

 

Iz tog razloga, policijski  službenici za Rad policije u zajednici  MUP-a SBK/KSB su u proteklom periodu na području svog djelovanja, održali sastanke sa predstavnicima Civilne zaštite, Vatrogasnog društava, ŠPD Srednjobosanskih šuma, Kantonalnih uprava za šumarstvo  i predsjednicima mjesnih zajednica. Sastanci su bili posvećeni prevenciji i zaštiti od požara.

 

Na sastancima je, između ostalog,  dogovorena zajednička suradnja i preventivne aktivnosti koje će provoditi radi što bolje zaštite od požara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    URED KOMESARA