PROFESIONALNI STANDARDI

Mladen Rajić  

Samostalni inspektor

Načelnik odjela za profesionalne standarde 
 

pic4E
Ul. Aleja Konzula
Travnik
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina
72270

telefon 030 546 232
telephone-fax copy  

 

Rukovodi odjeljenjem za profesionalne standarde, koje u okviru svoga djelokruga:

  • obavlja inspekcijski nadzor i kontrolu rada policijskih službenika Uprave policije;
  • analizira metode rada i predlaže mjere za unapređenje rada policije;
  • prati primjenu zakonskih i drugih propisa, daje stručne upute, predlaže izmjene i priprema propise i instruktivne akte koji su u nadležnosti policijskoga komesara;
  • vodi interni postupak zbog povreda službene dužnosti policijskih službenika pokrenut na osnovu pritužbe građanina, zahtjeva jednog ili više zaposlenika u policijskom organu, zahtjeva direktno nadređenog policijskog službenika ili zahtjeva predsjedavajućeg Ureda za pritužbe javnosti pri Ministarstvu;
  • vodi interni postupak u slučaju smrti ili težih tjelesnih ozljeda zadržanih lica ili lica pod policijskom zaštitom, saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama, teškim tjelesnim ozljedama ili većom materijalnom štetom u kojima je učestvovalo službeno vozilo;
  • vodi postupak i dostavlja policijskom komesaru mišljenje o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile;
  • dostavlja disciplinskom tužiocu inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka;
  • vodi interni postupak povodom bilo kojeg slučaja koji može rezultirati pokretanjem disciplinskog postupka;
  • priprema planove rada, izvještaja i informacije iz djelokruga rada;
  • obavlja i druge poslove koji mu se stave u djelokrug.