POSJETA O.Š "KARAULA" (FOTO)

 

Službenici policijske stanice Travnik i Jednice za edukaciju MUP-a SBK/KSB Travnik posjetili su dana 13.12.2013.godine osnovnu školu „Karaula“ u Karauli kod Travnika.

 Posjeta je organizovana u dogovoru sa upravom škole, a provedena je u okviru projekta „Rad policije u zajednici“.  Kroz ovaj projekat, između ostalog, realiziraju se ovakve posjete koje se iskoriste za prigodna predavanja policijskih službenika djeci školskog uzrasta. Ovaj put obrađene su teme ispravnog ponašanja u saobraćaju i opasnostima kojima se djeca izlažu pri upotrebi pirotehničkih sredstava. Ovo je ujedno i prilika da se djeca upoznaju i sa profesijom policajca i da se kod djece razvije pozitivan odnos prema policijskim službenicima. Na taj način stvaraju se preduslovi da, kada postanu aktivni članovi društva, sarađuju sa policajcima na izgradnji sigurnog okruženja.

               

                                                                                                                  URED KOMESARA