Tajnik Ministarstva

Miroslav Čondra  
Tajnik Ministarstva

pic4E
Ul. Aleja Konzula
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
 
 

telefon 030 546 202
telephone-fax copy

 

TAJNIK MINISTARSTVA

Ovlašten je da obavlja poslove od značaja za unutarnje ustrojstvo i rad Ministarstva, koordinira i usmjerava  rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva, surađuje između Ministarstva i drugih tijela državne službe i poduzeča, provodi Program rada Ministarstva.

Ove ovlasti obavlja na način što koordinira i usmjerava rad svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u cilju provođenja poslova koji su utvrđeni u Programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u obavljanju planiranih poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postoječih problema i na taj način pomaže ministru u upravljanju Ministarstvom. Ove poslove ostvaruje u dogovoru sa rukovodečim državnim službenicima koji rukovode temeljnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i neposredno obavlja:

  • pripremanje i poduzimanje odgovarajučih mjera,radnji i postupaka u provođenju politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i utvrđivanja stanja u odgovarajučoj oblasti i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti;
  • izradu nacrta i prjedloga propisa iz mjerodavnosti Ministarstva;