MINISTAR UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA SBK/KSB

 

Feliks Vidović  

 
pic4E
Ul. Aleja Konzula
Travnik
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina
72270

telefon 030 546 214
telephone-fax copy 030 512 189

 

Ministarstvom upravlja ministar i predstavlja ga.

Radi provedbe županijske politike  i izvršavanja kantonalnih zakona ili izvršavanja zadataka datih od strane  Vlade Kantona, ministar naročito:

 

 •  predlaže donošenje zakona  i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva
 •  ustrojava rad Ministarstva  i osigurava  njegovo zakonito i učinkovito funkcioniranje
 •  donosi pravilnike, naredbe, upute, instrukcije i druge akte iz svoje nadležnosti, radi  izvršenja   zakona i drugih propisa Kantona   u oblasti unutranjih poslova, ukoliko je za to    ovlašten tim       zakonom ili drugim propisom.
 •  poduzima, odnosno predlaže poduzimanje  mjera u oblasti unutarnjih poslova iz nadležnosti Kantona
 •  osigurava i ostvaruje  suradnju  Ministarstva  sa  drugim državnim  tijelima
 •  brine se o ostvarivanju  zakonitosti  rada  Ministarstva  i daje podatke i obavijesti  za javnost
 •  osniva  upravne i druge stručne komisije i odgovarajuća radna tijela za izvršavanje određenih poslova iz nadležnosti Ministarstva
 •  odlučuje o korištenju  sredstava za rad Ministarstva
 •  odlučuje o pravima i dužnostima djelatnika Ministarstva, osim onih djelatnika koji su odgovorni policijskom komesaru, sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima SBK/KSB.
 •  surađuje s Uredom za pritužbe javnosti u Ministarstvu unutarnjih poslova i dostavlja mu, uz nadzor Nadzornog povjerenstva koje osnivaju  Vlada Kantona i Sabor Kantona, sve dokumente u vezi s navodima  o neprimjerenom ponašanju službenika Ministarstva. Također daje na raspolaganje osoblje za saslušanje i pružanje pomoći kada za tim postoji potreba.
 • obavlja druge poslove i zadatke iz svoje mjerodavnosti, u skladu sa zakonima Kantona i Federacije.

  

    Ministar obavlja nadzor  nad provođenjem opće  politike i upravlja  cjelokupnom djelatnošću  Ministarstva, a sve   operativne   odluke  u svezi  s policijskim  aktivnostima  u nadležnosti  su policijskoga komesara, sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima SBK/KSB.