UPOZORENJE O POŽARIMA

 

Obavještavaju se građani da je u proteklom periodu prijavljeno nekoliko šumskih požara uzrokovanih paljenjem korova na njivama i drugim površinama. Takvi požari obično za posljedicu imaju veliku materijalnu štetu, a zabilježeni su slučajevi u kojima su uništena stabla u vočnjacima, pa čak stambeni i pomoćni objekti.

 

Iz tog razloga, apelujemo na građane da obrate pažnju na ovakve i slične aktivnosti, a posebno u vrijeme jakog vjetra, u doba dana kada će požar ostati neprimjećen ili u blizini šumskih nasada i stambenih ili drugih objekata. 

 

Također, upozoravamo da će službenici policije, u saradnji sa drugim institucijama,  u narednom periodu preduzimati intenzivne mjere i radnje na otkrivanju i sankcionisanju osoba koje paljenjem korova izazivaju opću opasnost za ljude i imovinu, kako je to i predviđeno  Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Propisana kazna za ovo krivično djelo je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine.

 

Molimo građane da uvaže naše apele i upozorenja, te u slučaju da primjete požare to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici na broj telefona 122, ili vatrogasnoj jedinici na broj 123. 

 

 

URED KOMESARA