RADNI SASTANAK MINISTRA MUP-A SBK/KSB TRAVNIK SA NAČELNICIMA OPĆINA

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna u prethodnom periodu provelo je niz aktivnosti vezanih za uspostavu mrežnog sistema putem tzv.“pametnih kamera“. Prema dinamici planiranih aktivnosti sistem će biti u punom kapacitetu do kraja godine. U cilju dalje implementacije ovoga projekta kao i definisanja zajedničke saradnje oko uspostave video nadzora na svim važnijim lokacijama u općinama SBK/KSB u četvrtak 12.10.2017. godine održan je radni sastanak Ministra MUP-a  sa načelnicima općina SBK/KSB. Od prisutnih na sastanku je data podrška zajedničkom projektu MUP-a i općina u cilju podizanja nivoa opće sigurnosti, te rekonstrukcije incidentnih događaja pri rješavanju kriminalnih radnji od strane policijskih struktura.

 

 

 

URED KOMESARA