NABAVKA NOVIH SLUŽBENIH VOZILA / FOTO /

 

Danas, 09.08.2017.godine, u prostorijama koje koristi Jednica za specijalističku podršku MUP-a SBK/KSB u mjestu Slimena, općina Travnik, svečano je obilježena uspješna realizacija projekta nabavke novih motornih vozila, koja će biti stavljena na raspolaganje organizacionim jedinicama MUP-a SBK/KSB. Na ovoj svečanosti prisutnima su se obratili premijer vlade SBK/KSB Travnik gosp. Tahir Lendo i ministar MUP-a gosp. Feliks Vidović.

 

U ime Uprave policije, na čelu sa policijskim komesarom, gosp. Faikom Adilović,  zahvaljujemo se Vladi SBK/KSB na čelu sa premijerom gosp. Tahirom Lendo koji su prepoznali ovaj stvarni problem sa kojim se suočavao MUP-a SBK/KSB, te iznašli mogućnosti za realizaciju ovog projekta. U ranijem periodu posljednja nabavka vozila je realizovana tokom 2011.godine, od kojih je preko 50% u veoma lošem stanju i nisu u funkciji, što je u mnogome otežavalo normalan rad i funkcionisanje MUP-a.  

 

I pored navedenog, uz velike napore policijskih službenika MUP-a SBK/KSB, stanje sigurnosti na području našeg kantona je zadovoljavajuće po svim segmentima rada. Naime, u prvih šest mjeseci tekuće godine evidentirano je smanjenje broja krivičnih djela uz povećanje procenta otkrivenosti krivičnih djela po nepoznatom počiniocu, te su sva krivična djela koja su uznemirila javnost uspješno riješena (ubistva, razbojništva i dr). Također, u ovom periodu nisu evidentirana narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Pojačanim aktivnostima policije u redovne dane, a posebno u noćnim satima za vrijeme vikenda, poboljšano je stanje sigurnosti saobraćaja, što je u konačnici dovelo do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, ali sa posljedicama saobraćajnih nezgoda nismo zadovoljni, te se u toj oblasti poduzimaju dodatne pojačane aktivnosti kako bi se takvo stanje dovelo na zadovoljavajući nivo. Sa novim službenim vozilima koja su nam stavljena na raspolaganje nastojat ćemo zadržati stanje sigurnosti koje je zadovoljavajuće, a u pojedinim segmentima to stanje i poboljšati, na opšte zadovoljstvo svih građana našeg kantona, pa i šire.

 

 

 

 

 

 

URED KOMESARA