Kristijan Suknjov

Načelnik sektora uniformisane policije

 

pic4E
Ul. Aleja Konzula
Travnik
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina
72270

telefon  030 546 211
telephone-fax copy  

Načelnik sektora uniformisane policije

 

Načelnik  uniformirane policije  zamjenjuje  policijskog komesara  kada  nije u mogučnosti  obavljati  svoju dužnost i dok se ne odabere  i postavi na dužnost  novi policijski komesar u skladu sa Zakonom.

Također: 

·     rukovodi radom Sektora uniformirane policije, organizira i stara se o pravovremenom, stručnom i zakonitom izvršavanju poslova iz djelokruga sektora;

·        usmjerava i koordinira aktivnosti unutarnjih organizacionih jedinica sektora;

·        neposredno rukovodi planiranjem, organiziranjem i izvođenjem određenih sigurnosnih akcija;

·        prati i usmjerava preventivno - operativni rad policije u policijskim stanicama;

·        prati stanje javne sigurnosti i predlaže mjere za njeno unapređenje;

·     sudjeluje u pripremi zakonskih i drugih propisa kojima se reguliraju poslovi i zadaci Uprave policije;

·        sudjeluje u obavljanju vanrednih i posebnih osiguranja;

·        priprema analitičko - informativne materijale iz djelokruga rada Sektora uniformirane policije;

·        sudjeluje u pripremi Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja policije;

·        koordinira rad sa ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave policije;

·        prati i proučava ustroj i metodologiju rada policije i predlaže mjere za njeno unapređenje;

·        obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj.