Pomoćnik u kabinetu ministra

 • Štampa
   
Pomoćnik u kabinetu ministra
pic4E
Ul. Aleja Konzula
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
 
 

telefon  

 Pomoćnik u kabinetu ministra

 

 • sudjeluje u izradi analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih materijala na temelju odgovarajučih podataka;
 • sudjeluje u davanju prijedloga i mišljenja na nacrte zakonskih i podzakonskih akata;
 • obavlja potrebne poslove u vezi  sa pripremama  sjednica Stručnog kolegija i drugih sastanaka koje organizira ministar;
 • skrbi se o provođenju zaključaka Stručnog kolegija i sastanaka koje organizira ministar;
 • predlaže program rada ustrojstvene jedinice,utvrđuje prijedlog izvješća o radu iz djelokruga ustrojstvene jedinice;
 • sudjeluje i prati izradu programa rada i izvješća o radu  Ministarstva;
 • organizira poslove u oblasti informiranja;
 • organizira pravovremeno, zakonito i pravilno  vršenje  analitičkih  poslova i poslove interne revizije;
 • prati primjenu određenih propisa kojim je propisana oblast izvješčivanja, statistike, elekotronske obrade podataka, te interne revizije;
 • prati vršenje poslova interne revizije.